vyhody aplikacie na vymahanie pohladavok

Aplikácia na vymáhanie pohľadávok

Máte zákazníkov, ktorí sú v omeškaní so svojimi záväzkami? Kontrolujete stav pohľadávok? Komunikujete pravidelne s dlžníkmi? Je vymáhanie pohľadávok účinné? Máte možnosť meniť spôsob vymáhania podľa okolností?

Reportov
Komunikačných kanálov
Konfigurovateľných úloh

Čo je Debtriever?

Aplikácia Debtriever vymáha dlhy od neplatičov úplne samostatne alebo spoločne s jeho používateľmi. Podporuje spoluprácu s externými partnermi počas celého životného cyklu pohľadávok. Riadi vymáhanie pohľadávok na základe vopred stanovených kritérií, ktoré sú plne konfigurovateľné podľa požiadaviek zadávateľa.

Upozorňuje dlžníkov prostredníctvom elektronických kanálov o aktuálnom stave ich záväzkov. Neustále sleduje zostatok dlžnej sumy a zaznamenáva kompletnú históriu správania dlžníka. Poskytuje prehľad o kompletnom stave portfólia pohľadávok a stave vymáhania.

Jednoduchý
Intuitívny
Efektívny

Ako Debtriever pracuje?

 • Identifikuje dlžníkov na základe informácií z ekonomického systému
 • Riadi vymáhanie pohľadávok na základe používateľskej konfigurácie
 • Podporuje konfiguráciu viacerých fáz vymáhania
 • Vyhodnocuje riziko budúcej úspešnosti vymáhania
 • Uplatňuje stratégiu vymáhania definovanú pre skupinu, produkt a riziko pohľadávky
 • Prioritizuje vymáhanie viacerých pohľadávok jedného dlžníka na základe konfigurácie
 • Podporuje definíciu stratégií vymáhania, ktorých súčasťou sú upomienky a manuálne úlohy​
 • Umožňuje testovať pilotné stratégie na ľubovoľnej vzorke dlžníkov
 • Vykonáva jednotlivé kroky stratégie vymáhania na základe časového vývoja pohľadávky a dohody o splátkach
 • Zasiela upomienky prostredníctvom elektronických kanálov – viber, sms, email, hlasovej správy, listu a doporučeného listu
 • Generuje manuálne úlohy pre používateľov aplikácie na základe stratégie
 • Umožňuje používateľom aplikácie vytvárať a plánovať manuálne úlohy
 • Eviduje dohodu s dlžníkom o budúcich splátkach
 • Automaticky uzatvára vymáhanie pohľadávky po splatení dlžnej sumy
 • Povoľuje manuálne ukončiť vymáhanie pohľadávky vo vybraných prípadoch
 • Generuje manažérske reporty odosielané príjemcom automaticky na dennej báze
 • Poskytuje štatistické reporty online
 • Umožňuje telefonicky kontaktovať dlžníka priamo z aplikácie
 • Identifikuje dlžníka pred prijatím telefonického hovoru a okamžite zobrazuje informácie o dlžníkovi
 • Zaznamenáva všetky udalosti počas práce s aplikáciou a komunikácie s dlžníkom

Aké sú výhody používania aplikácie Debtriever?

 • Nárast efektivity vymáhania pohľadávok včasnou identifikáciou dlžníkov
 • Zlepšenie platobnej disciplíny dlžníkov
 • Zníženie personálnych nákladov znížením počtu pracovníkov
 • Zlepšenie cash-flow spoločnosti
 • Detailný prehľad o stave pohľadávok
 • Možné navýšenie príjmu plynúceho z uplatnenia zmluvných sankcií
 • Zjednodušenie spolupráce s externými partnermi, ktorí realizujú neskoršie fázy vymáhania
aplikacia na efektivne vymahanie pohladavok
uniCORE s.r.o.

Sme dynamicky rozvíjajúca sa IT spoločnosť
s viac ako 12 ročnými skúsenosťami na trhu. Našim poslaním je posúvať vaše podnikanie na vyššiu úroveň prostredníctvom vývoja inovačných softvérových riešení. Cieľom je zjednodušiť ľuďom prácu a preniesť ju do automatizovanej podoby. uniCORE je dôveryhodný a spoľahlivý partner pre vaše ambiciózne riešenia.

Zaujala vás naša aplikácia?

Požiadajte o bezplatnú konzultáciu.
Ukážeme vám riešenie pre dosiahnutie vašich
stanovených cieľov.

kontakt

uniCORE, s.r.o.
Ulica svornosti 42, Bratislava
Slovenská Republika
tel.: +421 948 730 703
email: debtriever@unicore.sk
www.unicore.sk 

© 2018 uniCORE, s.r.o.