vyhody aplikacie na vymahanie pohladavok

Inteligentná aplikácia na pohľadávok​

Máte zákazníkov, ktorí sú v omeškaní so svojimi záväzkami? Kontrolujete stav pohľadávok? Komunikujete pravidelne s dlžníkmi? Je vymáhanie pohľadávok účinné? Máte možnosť meniť spôsob vymáhania podľa okolností?

Reportov
Komunikačných kanálov
Konfigurovateľných úloh

Čo je Debtriever?

aplikácia

Aplikácia Debtriever vymáha dlhy od neplatičov úplne samostatne alebo spoločne s jeho používateľmi. Podporuje spoluprácu s externými partnermi počas celého životného cyklu pohľadávok. Riadi vymáhanie pohľadávok na základe vopred stanovených kritérií, ktoré sú plne konfigurovateľné podľa požiadaviek zadávateľa.

Upozorňuje dlžníkov prostredníctvom elektronických kanálov o aktuálnom stave ich záväzkov. Neustále sleduje zostatok dlžnej sumy a zaznamenáva kompletnú históriu správania dlžníka. Poskytuje prehľad o kompletnom stave portfólia pohľadávok a stave vymáhania.

Ako Debtriever pracuje?

 • Identifikuje dlžníkov na základe informácií z ekonomického systému
 • Riadi vymáhanie pohľadávok na základe používateľskej konfigurácie
 • Podporuje konfiguráciu viacerých fáz vymáhania
 • Vyhodnocuje riziko budúcej úspešnosti vymáhania
 • Uplatňuje stratégiu vymáhania definovanú pre skupinu, produkt a riziko pohľadávky
 • Prioritizuje vymáhanie viacerých pohľadávok jedného dlžníka na základe konfigurácie
 • Podporuje definíciu stratégií vymáhania, ktorých súčasťou sú upomienky a manuálne úlohy​
 • Umožňuje testovať pilotné stratégie na ľubovoľnej vzorke dlžníkov
 • Vykonáva jednotlivé kroky stratégie vymáhania na základe časového vývoja pohľadávky a dohody o splátkach
 • Zasiela upomienky prostredníctvom elektronických kanálov – viber, sms, email, hlasovej správy, listu a doporučeného listu
 • Generuje manuálne úlohy pre používateľov aplikácie na základe stratégie
 • Umožňuje používateľom aplikácie vytvárať a plánovať manuálne úlohy
 • Eviduje dohodu s dlžníkom o budúcich splátkach
 • Automaticky uzatvára vymáhanie pohľadávky po splatení dlžnej sumy
 • Povoľuje manuálne ukončiť vymáhanie pohľadávky vo vybraných prípadoch
 • Generuje manažérske reporty odosielané príjemcom automaticky na dennej báze
 • Poskytuje štatistické reporty online
 • Umožňuje telefonicky kontaktovať dlžníka priamo z aplikácie
 • Identifikuje dlžníka pred prijatím telefonického hovoru a okamžite zobrazuje informácie o dlžníkovi
 • Zaznamenáva všetky udalosti počas práce s aplikáciou a komunikácie s dlžníkom

Aké sú používania aplikácie Debtriever?

 • Nárast efektivity vymáhania pohľadávok včasnou identifikáciou dlžníkov
 • Zlepšenie platobnej disciplíny dlžníkov
 • Zníženie personálnych nákladov znížením počtu pracovníkov
 • Zlepšenie cash-flow spoločnosti
 • Detailný prehľad o stave pohľadávok
 • Možné navýšenie príjmu plynúceho z uplatnenia zmluvných sankcií
 • Zjednodušenie spolupráce s externými partnermi, ktorí realizujú neskoršie fázy vymáhania
aplikacia na efektivne vymahanie pohladavok
uniCORE s.r.o.

Sme inovatívna IT spoločnosť s viac ako 12 ročnými skúsenosťami na trhu. Našim poslaním je posúvať vaše podnikanie na vyššiu úroveň prostredníctvom vývoja inovačných softvérových riešení. Našim cieľom je zjednodušiť ľuďom prácu, preniesť ju do automatizovanej podoby. uniCORE je dôveryhodný a spoľahlivý partner pre vaše ambiciózne riešenia.

Zaujala vás naša aplikácia?

Požiadajte o bezplatnú konzultáciu.
Ukážeme vám riešenie pre dosiahnutie vašich
stanovených cieľov.

kontakt

uniCORE, s.r.o.
Ulica svornosti 42, Bratislava
Slovenská Republika
tel.: +421 948 730 703
email: debtriever@unicore.sk
www.unicore.sk 

© 2018 uniCORE, s.r.o.